Sæt dit eget grønne aftryk

Indtænk klimaet i alt hvad du gør


At klimaet ikke er i den bedste forfatning, er nok noget, som efterhånden er gået op for de fleste af os, og vi kan ikke længere bare skyde skylden over på de andre eller på, at det er en naturlig udvikling. Det er er det ikke, og forskere verden over er da efterhånden og endeligt også blevet enige om, at den kedelige udvikling i høj grad skyldes den måde hvorpå vi mennesker lever forbruger og producerer på. Det vil sige, at ansvaret for at denne udvikling stoppes og ledes i en anden og langt mere bæredygtig retning, det ansvar ligger hos os alle sammen, og derfor er det bare med at komme ind i kampen og præge tingene. Det er en spændende tid vi lever i, selvom det også er en udfordrende tid, der kalder på nye idéer og tænkninger som vi ikke har set tidligere, men som vi er nødt til at få i gang så kloden kan komme i balance igen.

Previous Post
Next Post